د شیدو غواوو پوهنه: Dairy Cattle Science

Front Cover
Tawheed Ali Azeemi and Mohammad Subhan Qureshi, Sep 2, 2014 - 387 pages

 په دې کتاب کې می هغه موضوعات راټول کړی چې د غواو په فارمونو کې په ورځنی ډول تر سترګو کیږی. په کتاب  کې د ځای پر ځای شوي موضوعاتو څیړنې او راټولونې تقریباْ درې کاله وخت ونیوه .څرنګه چې کتاب د Textbook بڼه لری ،نو د نوموړی کتاب څخه محصلین ، فارغین او هغه فنی کسان چې د شیدو غواوو په روزنه کې ونډه لری تر ګټه واخلی.

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
60
Section 2
65
Section 3
89
Section 4
102
Section 5
104

Common terms and phrases

About the author (2014)

 Tawheed Ali Azeemi 

He is a young assistant professor of Animal science department of Agriculture faculty of Nangrhar University in Afghanistan. He got his bachelor degree in the subject of Animal science from Kabul University in 2008. In year 2011 he got his master degree in Livestock management from Kp Agricultural University of Peshawar, Pakistan . He has published six international and five domestic publication.

tawheedn@gmail.com, +93788223696

Prof. Dr. Muhammad Subhan Qureshi

After graduating from the University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore during 1982, Prof Qureshi joined the provincial Livestock Department as Veterinary Officer and was involved in semen processing, quality monitoring, farm management and veterinary research. In the meantime he joined the University again and completed MSc Hons and PhD degree in Animal Reproduction. He introduced herd health program for the peri-urban dairy farmers and investigated reproductive performance and health status of buffaloes and other food animals; preparation, implementation and monitoring of research and development programs and assistance to IUCN, WTO, SMEDA, FAO, Bank of Khyber, etc., in livestock development. Assistance was also provided to Inland universities in postgraduate research programs.

Bibliographic information